Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos vizualinė mokymo programa


Pamokos dalių sаrašas - Jei norite pradėti pamoką, kitoje pusėje paspauskite „Pradėti pamoką". Jeigu jau dalyvavote pamokoje ir norite peržiūrėti, paspauskite pasirinktą temą. Baigę uždarykite langą ir pamoką tęskite toliau.


» Pagrindinis tekstas Nr. 1
» Pagrindinis tekstas Nr. 2


Kaip bendraujame


Pamokos tikslas – susipažinti su kurčiųjų komunikacija.

©   Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, 2006 - 2007