Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos vizualinė mokymo programa
 

Ką veikiame » Pagrindinis tekstas Nr. 3 » Sociokultūrinė informacija

Ką kurtieji studijuoja

Įgiję vidurinįjį išsilavinimą kurčiųjų mokykloje kurtieji pradėjo studijuoti aukštosiose mokyklose. Pirmieji absolventai įrodė, kad klausos negalia nėra jokia kliūtis siekiant aukštojo mokslo. Prasiplėtė ir kurčiųjų specialybių ratas – socialiniai mokslai, pedagogika, dailė, dizainas, informacinės technologijos. Aukštąsias mokyklas baigę kurtieji dažniausiai darbą randa įstaigose, susijusiose su jų bendruomenės veikla. Tai ir pedagogai, treneriai, savų organizacijų, jų padalinių vadovai. Tačiau atsakingesnes pareigas neretai užima apkurtusieji arba neprigirdintieji. 

Jaunimas, kuris pasekė emigruojančiųjų iš Lietuvos pavyzdžiu, sėkmingai save realizuoja užsienio šalyse, ten jiems, anot išvykusiųjų, yra daug paprasčiau gyventi dėl kitokio visuomenės požiūrio į kurčiuosius.

©   Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, 2006 - 2007