Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos vizualinė mokymo programa
 

Ką veikiame » Pagrindinis tekstas Nr. 3 » Leksika
Šios pamokos dalies leksika:

Žodis Gesto pavadinimas Lūpų judesys
Baigti BAIGTI bai/u
Bendrauti BENDRAUTI e/bendr
Darželis DARŽELIS darž
Grįžti GRĮŽTI grįž/neutr
Ilgai ILGAI e/ilg
Krepšinis KREPŠINIS krepš
Mokykla MOKYKLA mo/moky
Mokykla (amatų) AMATŲ-MOKYKLA am/amat
Mokytis MOKYTIS mok
Mokytis II MOKYTIS-II u/mok
Nelabai NELABAI neutr/nelab
Pedagogika PEDAGOGIKA pedago
Socialinis SOCIALINIS soc/social
Specialybė SPECIALYBĖ/ PROFESIJA special/profes
Studentas STUDENTAS studen
Studijuoti STUDIJUOTI stud
Taip pat TAIP-PAT taip/neutr
Treneris TRENERIS tren
Truputis TRUPUTIS trupu/tru
Vasara VASARA vas
©   Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, 2006 - 2007