Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos vizualinė mokymo programa
 

Ką veikiame » Pagrindinis tekstas Nr. 2 » Gramatika - veido išraiška ir intonacija

Gramatikos skyrelyje trumpai pateikiama su šia pamokos dalimi susijusi pagrindinė informacija apie gestų kalbos struktūrą ir vartojimą.

Veido išraiška lietuvių gestų kalboje dažnai atlieka tokias pačias funkcijas, kaip lietuvių kalbos intonacija, pavyzdžiui, išreiškia klausimą, abejojimą, įsitikinimą, nusivylimą.Šios pamokos dalies pagrindiniame tekste ir supratimo užduotyje galite matyti veido išraišką, perteikiančią abejonę, nepasitenkinimą, nusivylimą. Pabandykite tai atpažinti dar kartą žiūrėdami šiuos vaizdus.

©   Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, 2006 - 2007