Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos vizualinė mokymo programa
 

Ką veikiame » Pagrindinis tekstas Nr. 2 » Leksika
Šios pamokos dalies leksika:

Žodis Gesto pavadinimas Lūpų judesys
Viena diena 1-DIENA v
Dvi dienos 2-DIENOS du
Trys dienos 3-DIENOS tri
Keturios dienos 4-DIENOS u/keu
Penkios dienos 5-DIENOS pe
Šešios dienos 6-DIENOS š
Septynios dienos 7-DIENOS sep
Aštuonios dienos 8-DIENOS auš
Devynios dienos 9-DIENOS dev
Pirmadienis PIRMADIENIS pirm
Antradienis ANTRADIENIS an
Trečiadienis TREČIADIENIS treč
Ketvirtadienis KETVIRTADIENIS ketv/v
Penktadienis PENKTADIENIS pen
Šeštadienis ŠEŠTADIENIS šeš
Sekmadienis SEKMADIENISa sekm
Sekmadienis 2 SEKMADIENISb sekm
Auklėtoja AUKLĖTOJA au/ aukl
Amžinas AMŽINAS e
Darbuotojas DARBUOTOJAS darb/darbuot
Daug DAUG neutr/dau
Diena DIENA die
Direktorius DIREKTORIUS direkt
Dizainas DIZAINAS dizai
Gauti GAUTI gau/eb/neutral
Galvoti GALVOTI s/galv
Ilgai (ne) ILGAI-NE u
Išeiti 2 ISEITI-VARYTI b
Ieškoti IEŠKOTI s/ieš
Kasininkas KASININKAS kas
Kompiuterininkas KOMPIUTERISTAS kom/kompiu
Laikinai LAIKINAI lai/e
Mokytojas MOKYTOJAS mokyto
Nerasti (darbo) NERASTI-DARBO e
Neseniai NESENIAI nes(en)/l
Netrukus NETRUKUS/ TUOJ tuoj/u
Normaliai NORMALIAI norm
Pakeisti (darbą) PAKEISTI-DARBĄ ep/neutr
Paskaita PASKAITA pask
Pardavėjas PARDAVĖJAS pardav
Pavaduotojas PAVADUOTOJAS pavaduo
Poilsis POILSIS poils
Policija POLICIJA polic
Psichologas PSICHOLOGAS psicho
Seniai SENIAI seen/e
Studijuoti STUDIJUOTI stud
Siuvėjas SIUVĖJAS siuv
Stalius STALIUS stalius
Statybininkas STATYBININKAS staty
Studentas STUDENTAS studen
Susitikti SUSITIKTI su
Tikras (tikrai) TIKRAI š/šio
Universitetas UNIVERSITETAS univers/uv
Vadybininkas VADYBININKAS vadybi
Vairuotojas VAIRUOTOJAS vairuo
Verslas VERSLAS vers
©   Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, 2006 - 2007