Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos vizualinė mokymo programa
 

Ką veikiame » Pagrindinis tekstas Nr. 1 » Gramatika - daiktavardžiai ir veiksmažodžiai

Gramatikos skyrelyje trumpai pateikiama su šia pamokos dalimi susijusi pagrindinė informacija apie gestų kalbos struktūrą ir vartojimą.


Daiktavardžiai ir veiksmažodžiai lietuvių gestų kalboje skiriasi dviem gramatinėmis savybėms:

  1. Lūpų judesys. Daiktavardžio lūpų judesys beveik visada būna atitinkamo lietuviško žodžio (dažniausiai – tik žodžio pradžios) tarimas, o veiksmažodžio – arba neutralus, arba koks nors specifinis lūpų judesys, nesusijęs su jokiu lietuvišku žodžiu.
  2. Judesio pobūdis. Daiktavardžio judesys beveik visada būna trumpas kartojamas (paprastai 2 kartus), o veiksmažodžio judesys – ilgesnis (arba platesnis). Šiaip veiksmažodžio judesys gali būti labai įvairus ir perteikti įvairias gramatines reikšmes – veiksmo trukmę, veikslą (įvykio ir eigos), nuosaką (liepiamąją), pasikartojimą ir kt.

Pavyzdžiai: VAIRUOTI ir VAIRUOTOJAS , MOKYTI ir MOKYTOJAS , AUTOBUSAS-I ir VAŽIUOTI-AUTOBUSU .

©   Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, 2006 - 2007