Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos vizualinė mokymo programa
 

Ką veikiame » Pagrindinis tekstas Nr. 1 » Leksika
Šios pamokos dalies leksika:

Žodis Gesto pavadinimas Lūpų judesys
Aišku AIŠKU aiš/neutr
Alga ALGA al
Anksčiau ANKSČIAU a/e/ač
Atostogos ATOSTOGOS atos
Bedarbis BEDARBIS be
Dabar DABARa dab/dabar
Dabar 2 DABARb dab/dabar
Darbas DARBAS darb
Dažytojas DAŽYTOJAS daž
Didelė (alga) DIDELĖ-alga av
Dirbti DIRBTI di/dirb/neutr
Gydytojas GYDYTOJAS gyd/gydytoj
Iš viso BENDRAI/ IŠ-VISO neutr
Įdomu ĮDOMU įdomu/neutr
Įsidarbinti ĮSIDARBINTI neutr
Išeiti IŠEITI iš/išei
Lengva LENGVA lengv/e
Litas LITAS l/lt
Mažai MAŽAI maž/me
Mesti (darbą) MESTI-DARBĄ p
Neįdomu NEĮDOMU neutr/neįdom
Nuobodu NUOBODU e/neutr
Mokyti MOKYTI Neutr
Pensija PENSIJA pe/pens
Prižiūrėti PRIŽIŪRĖTI prižiū
Sunku SUNKU su
Sunku (labai) LABAI-SUNKU u
Užsienis UŽSIENIS Užsien
Užtekti UŽTEKTI Už/neutr
Vėliau VĖLIAU v/vėl
Vairuoti VAIRUOTI Ž/neutr
©   Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, 2006 - 2007