Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos vizualinė mokymo programa
 

Kas mes esame » Pagrindinis tekstas Nr. 2 » Sociokultūrinė informacija

Neprigirdintieji ir apkurtusieji

Neprigirdinčiaisiais yra vadinami asmenys, turintys klausos sutrikimų. Jie dažniausiai irgi yra gestų kalbos vartotojai, bet ne visada. Tai priklauso nuo jų sąlyčio su kurčiųjų bendruomene. Neprigirdintis asmuo, turintis kurčių draugų, besimokantis kurčiųjų mokykloje ar esantis aktyvus kurčiųjų bendruomenės narys, be abejo, moka gestų kalbą. Tik ne visais atvejais neprigirdintiesiems gestų kalba yra gimtoji jų kalba.

Apkurtusieji – tai asmenys, netekę klausos jau mokėdami žodinę kalbą, kuri jiems yra gimtoji. Gestų kalba jiems – tik pagalbinė bendravimo priemonė. Bendraudami tarpusavyje jie dažniausiai vartoja vadinamąją kalkinę kalbą – kalbėdami lietuviškai šalia žodžių rodo ir gestus, taigi, verčia pažodžiui. Tokią kalbos formą dažnai vartoja ir girdintieji bei su jais bendraudami kurtieji, tačiau tai ne lietuvių gestų kalba, o gestais rodoma lietuvių kalbos forma.

©   Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, 2006 - 2007