Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos vizualinė mokymo programa
 

Kas mes esame » Pagrindinis tekstas Nr. 2 » Gramatika - lūpų judesiai

Gramatikos skyrelyje trumpai pateikiama su šia pamokos dalimi susijusi pagrindinė informacija apie gestų kalbos struktūrą ir vartojimą.


Kiekvieną gestą sudaro 5 elementai:
    (1) plaštakos forma,
    (2) plaštakos padėtis (pasukimas),
    (3) vieta,
    (4) judesys,
    (5) lūpų judesys.

Pirmieji keturi elementai susiję su rankomis, penktasis – su veido judesiais. Jis yra labai svarbus gesto struktūrai. Dauguma daiktavardžių ir skaitvardžių rodomi su lūpų judesiu, atitinkančiu atitinkamo lietuviško žodžio pradžią (pvz., gestas VYRAS rodomas su lūpų judesiu vy, gestas MOTERIS – su lūpų judesiu mo, ir pan.), o būdvardžiai, veiksmažodžiai ir kiti gestai – su savitais lūpų judesiais, kurie nėra susiję su atitinkamu lietuvišku žodžiu (pvz., gestas ŽINOTI su lūpų judesiu mo, NEŽINOTI-IIe, GIRDINTISov ir pan.). Tačiau kai kurie veiksmažodžiai ir būdvardžiai rodomi su lietuviško žodžio pradžią atitinkančiu lūpų judesiu, o kai kurie gestai turi po du ar daugiau lūpų judesio variantų (pvz. gestas KURČIAS-a gali būti rodomas su lūpų judesiu kur, def arba e). Kartais gestai gali būti rodomi ir be jokio lūpų judesio. Kadangi nėra jokių konkrečių taisyklių, nusakančių lūpų judesius, juos reikia mokytis mintinai kartu su gestais, kaip gesto dalį, o ne atskirą elementą. Todėl žodynėlyje prie kiekvieno gesto nurodomas lūpų judesys. Žymėjimas neutr žymi neutralų lūpų judesį, kitaip tariant, tuo atveju nėra jokio lūpų judesio.

©   Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, 2006 - 2007