Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos vizualinė mokymo programa
 

Kas mes esame » Pagrindinis tekstas Nr. 1 » Sociokultūrinė informacija

Kurtieji ir jų kalba

Lietuvių gestų kalba yra pagrindinė kurčiųjų bendravimo priemonė. Ši kalba 1996 m. įstatymu įtvirtinta kaip gimtoji kurčiųjų kalba. Kadangi gestų kalba nėra universali, viena visame pasaulyje, Lietuvos kurčiųjų vartojama kalba vadinama lietuvių gestų kalba. Kurčiųjų draugijos duomenimis 2004 m. Lietuvoje kurčiųjų buvo 6200 (narių skaičius). Visi jie yra aktyvūs savo kalbos vartotojai. Ši negausi bendruomenė dažnai dar vadinama kalbine kultūrine mažuma. Daugiau apie kurčiuosius, jų bendruomenę bei veiklą galite sužinoti adresu www.lkd.lt.

Kurtiesiems malonu, kai kas nors į juos prabyla jų gimtąja kalba. Net ir pradiniai kalbos įgūdžiai gali palengvinti bendravimą su kurčiaisiais. Svarbu būti pozityviai nusiteikusiems, o kai norima pabendrauti galima pasitelkti ir pantomimą arba rašymo priemonę. Dauguma kurčiųjų daugiau ar mažiau moka skaityti ir rašyti, gali suprasti kalbančius žmones ,,skaitydami" žodžius iš lūpų.

©   Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, 2006 - 2007