Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos vizualinė mokymo programa
 

Kas mes esame » Pagrindinis tekstas Nr. 1 » Gramatika - gestų variantai

Gramatikos skyrelyje trumpai pateikiama su šia pamokos dalimi susijusi pagrindinė informacija apie gestų kalbos struktūrą ir vartojimą.

Kai kurie lietuvių gestų kalbos gestai gali turėti kelis rodymo variantus. Tai ne skirtingi gestai, bet skirtingi to paties gesto variantai. Dažniausiai šie variantai skiriasi kokiu nors vienu elementu, pavyzdžiui, pirštų skaičiumi (t. y. plaštakos forma) arba judesio kryptimi. Pavyzdžiui, gestas KURČIAS gali būti rodomas su 2 pirštais (smiliumi ir didžiuoju, žr. KURČIAS-b ) arba su 1 pirštu (smiliumi, žr. KURČIAS-a ); taip pat gestas kurčias gali būti rodomas iš viršaus į apačią (t. y. nuo žando prie smakro, žr. KURČIAS-a ir KURČIAS-b ) arba iš apačios į viršų (t. y. nuo smakro prie žando, žr. KURČIAS-c ir KURČIAS-d ). Tokiais atvejais žodynėlyje pateikiami visi variantai, bet rekomenduojamas variantas a.
©   Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, 2006 - 2007